close
Går dina bildval i takt med de värden som varumärket ska förmedla?
Med hjälp av semiotik – läran om symboler och hur dessa tolkas – kan du bygga ett starkare varumärke. Vi har tagit hjälp av en expert inom området, semiotikern Karin Sandelin från TNS Sifo. Häng med i vår Semiotikskola - det är dags för den avslutande delen!
Vad handlar det om?
En bild representerar alltid något mer än det den föreställer och en semiotiker kan förklara varför en bild uppfattas på ett visst sätt och varför den väcker vissa känslor. Karin Sandelin är en erfaren semiotiker som arbetar på TNS Sifo, Sveriges största marknadsundersökningsföretag. Karin gör semiotiska analyser och rekommendationer åt kunder inom en mängd branscher, allt från finansbranschen och television till regering och riksdag. Hon säger:

– Vi tolkar allt omkring oss till något som har en betydelse för oss. I dagens bildsamhälle signalerar din marknadsföring mängder av värden och betydelser som du kanske inte själv är medveten om. De färger, former och bilder du använder säger vem du är och berättar om vad du erbjuder styrt av kulturella koder.
Bilder bygger en identitet
En bild kan ses som ett recept. Varje ingrediens bär en betydelse som påverkar helhetsuttrycket. Tar du bort en ingrediens förändras "smaken", liksom när du lägger till något. Vad händer exempelvis när vi gör en färgbild till svartvit?

Bildens betydelser påverkas dessutom av dess kontext, som exempelvis en intilliggande rubrik eller färg. Det bilden säger oss är styrt av kulturen vi lever i, och är föränderligt i både tid och rum.

Genom att vara medveten om vad bilden symboliserar här och nu kan du signalera en konsekvent och tydlig identitet. Låter du semiotik spela en större roll i din bildkommunikation kommer du alltså kunna bygga ett starkare varumärke.
Vill du färska upp minnet? Här hittar du Semiotikskolan del 1
SEMIOTIKSKOLAN DEL 2 Dra fördel av insikten om bildernas betydelser
Hur svårt kan det vara att välja ett bra porträtt egentligen?
Det kan vara lite svårare än du först hade tänkt. Väger du in semiotik när du väljer bilder finns det nämligen lite att överväga. Men det är värt det extra arbetet eftersom du med rätt bildval kommer stötta de värden du vill kommunicera och därigenom stärka varumärket.

Vi bad semiotikern Karin Sandelin att kommentera tre olika typer av porträtt, och förklara vad porträtten kommunicerar och varför.
Trygg stabilitet
"Formen i bilden bär ett horisontellt fokus vilket ger stabilitet och stillsamhet - vilket i sig medför ett lugnt och pålitligt uttryck. Kvinnan förefaller därmed vara passiv och statisk, hon befinner sig vid en stilla vattenspegel som i sin tur symboliserar naturens långsamma och förutsägbara rörelser.

De jordnära färgerna, mörkret och stillsamheten bygger tillsammans värden som melankoli, djupsinnighet och sentimentalitet."
Öppet välkomnande
"Här befinner sig subjektet genom beskärning på samtalsavstånd, alltså relativt nära men inte provocerande konfronterande. Det signalerar tillgänglighet och närhet. Närheten symboliseras även av den bakomliggande grönskan och det verklighetstrogna solljuset, en välbekant känsla förankrad i naturen som du upplever den.

Deras kroppar, ansikten och blickar är vända mot dig, och såväl ögon, munnar och kläderna är öppna vilket ger ytterligare tillgänglighet. Det naturligt stökiga håret, den avsminkade stylingen och de vardagliga plaggen bidrar ytterligare till vardaglig autencitet och säger att 'vi befinner oss i din värld, på samma nivå'."
Självsäker pondus
"Det finns maktspråk inom visuell kommunikation som med fördel används när du vill uttrycka hur något är exklusivt och ensamt-av-sitt-slag. Det kan vara distansering, 'du får komma till mig', och symmetri med en tydlig central gestalt. Genom att behandla subjektet som ett konstverk framhäver du dess vikt och relevans.

Uttrycket bär ett uppenbart manér, sminkat och iscensatt i en konstruerad miljö. Den avbildade markerar ytterligare behärskad distans genom ett slutet kroppsspråk och ansikte, förstärkt av de välpolerade detaljerna och frånvaron av färg."
Undvik de vanligaste misstagen
Karin Sandelin delar med sig av de vanligaste misstagen som hon ser inom bildkommunikation från ett semiotiskt perspektiv. Hm, någon som känner igen sig?
Bristande autenticitet
Om du vill att ett varumärke ska ha förankring i våra vardagliga liv så är det avgörande att välja bilder som signalerar autenticitet eftersom vi råkar vara väldigt känsliga för det.

De flesta av oss refererar till hur det ser ut här i Sverige. Vi noterar direkt om något inte stämmer. Det kan vara ljussättning, inredning, miljö och människors klädsel som inte känns rätt i vår kultur. Jämför de två bilderna här bredvid! Samma ämne men den högra känns mer autentisk, eller hur?
Bildspråk och varumärke säger olika saker
Vi gör ett tankeexperiment! Tänk dig Coke Zero med ett bildspråk som inte söker uppmärksamhet. Till exempel sentimentala och tidlösa bilder med milda färgtoner och statiska motiv. Märker du att det uppstår en krock när bildspråket inte signalerar samma värden som varumärket?

Coke Zero vill signalera "upliftig refreshment" och därför ska de bilderna kommunicera energi, spänning och dynamik. Sättet de gör det på är genom att använda organiska former och skarpa kontraster i svart och vitt ihop med signalfärgen rött. "Du måste titta hit" säger de.
Otydlighet och inkonsekvens ger en förvirrad bild
När bilder förmedlar väldigt skiftande eller otydliga värden uppstår förvirring. Bilderna blir rent dekorativa och tillför ingen kraft till kommunikationen, de kan till och med sänka ditt budskap.
Vill du också se över din kommunikation ur ett semiotiskt perspektiv?
Slutligen frågade vi Karin Sandelin om hennes bästa tips för dig som vill föra in det semiotiska perspektivet i din kommunikation:

Bestäm vilka värden du vill förmedla. Eller ta hjälp för att definiera detta. Här i nyhetsbrevet skrapar vi bara på ytan, det är förstås en stor fördel att få hjälp med att skräddarsy sitt bildspråk och förankra det i nuläge samt önskat läge.

Hur förmedlar man de önskade värdena? Inkluderande? Traditionell/nyskapande? Dynamik? Normbrytande?

Börja leta bilder som uttrycker de värdena. En hjälp kan vara att också ta fram bilder som INTE kommunicerar på rätt sätt.

Gör en bildspråksmanual! Hur pratar vi med bilder?

Lycka till!

PS. Håll utkik i kommande nyhetsbrev då du kommer få tips om hur man gör en bildspråksmanual och vad den bör innehålla.
TIPSET
VÄLKOMMEN Hälsa på oss på Pinterest
Inspiration är ett slitet ord, men ändå ack så viktigt.

Vi har alla suttit med trassliga bildsök då det liksom aldrig lossnar. Man vet inte exakt hur bilden ska se ut, man vet bara att man inte hittat rätt bild än.

Besök oss då på Pinterest för att hämta nya krafter. Pinterests upplägg med boards gör att du snabbt kan scanna av bilder. Bra bilder som du inte ens visste fanns. Det är inspirerande.
DIAGNOSTISKT PROV Finn två "fel"... eller fler. Vinn en bok!

Nu är Semiotikskolan slut, och därför är du nu mogen att testa dina kunskaper. Vilka av bilderna signalerar värden som går stick i stäv med de övriga? Skicka in ditt svar till info@johner.se så är du med och tävlar om ett ex av boken "Seendets Språk" som tar dig vidare i semiotikens värld.

Ditt svar behöver vi senast den 28 april. Den som svarar rätt först vinner boken! (Det korrekta svaret får du i nyhetsbrevet som kommer den 12 maj.)