close
KRÖNIKA
Bilden - ett allt starkare vapen i sociala medier
Av Elin Amberg, sociala medieanalytiker på Wunderman och heltidskonsult hos Microsoft.
Idag är det mer sant än någonsin att en bild säger mer än tusen ord. I en tid där bokstäver forsar förbi i strida strömmar växer bildernas inflytande. Inte allra minst i informationshektiska flöden som digitala medier. Bilderna används strategiskt inom allt från SEO och interaktionsdesign, men har vi ännu sett bildernas fulla potential?

Rätt använt kan en bild bli din viktigaste attraktionskraft vilket jag personligen blev varse om då jag postade en bild vars tillhörande copy försvann vid publiceringen.
Trots att jag är medveten om bildens kraft blev jag minst sagt förvånad när den fick nästan samma beräknade genomslagskraft som med tillhörande text. Några dagar senare upprepades händelsen med en ny bildpost och det ofrivilliga experimentet blev än tydligare.

Vikten av bilder bekräftas även av de nyare aktörer som tagit utrymme inom sociala medier: Pinterest, Instagram och Snapchat för att nämna några av de bildbaserade kanaler som dykt upp. Bildtrenden återspeglas också inom strategiska val från stora digitala aktörer. Google var tidiga med att köpa Youtube, Facebook följde efter med sitt förvärv av Instagram och nu senast Oculus Rift medan Linkedin valde Slideshare. De stora sociala nätverken har även vidareutvecklat och förbättrat bildutrymmet, storleksmässigt såväl som till antalet bilder per post. Numera är det till och med möjligt att bifoga flera bilder och tagga användare i dem på Twitter.

Likt Sveriges politik har utvecklingen gjort att de olika medieplattformarna lämnat sin unika karaktär en smula för att närma sig varandra någonstans på väg mot mitten. Vem som lyckas bäst blir intressant att se, för kampen om följarnas gunst gäller såväl stora kanaler som gemene kommunikatör. Klart är att slaget om uppmärksamheten just nu utkämpas med bilden som vapen.


Denna krönika publicerades första gången i tidningen Resumé nr 18/2014. Tack till Resumé och Elin Amberg som lät oss få återpublicera krönikan.